Odborné články

Aký typ omietky si zvoliť ?
Vhodný výber omietky je dôležitý. Každá stavba má rozličné okolie či už prašné alebo menej prašné, či je na dedine alebo vo veľkomeste.
Viete, prečo sa oplatí zateplenie fasády domu ?
Zateplenie budovy so sebou prináša oveľa viac benefitov ako len zníženie tepelných únikov.  Podiel tepelnej straty fasádou tvorí v prípade rodinných domov asi 30% z celkových tepelných strát. 

Ako si vybrať správny zatepľovací systém ?
Zateplenie rodinných alebo bytových domov je dnes bežným štandardom. Zatepľovací systém nám okrem úspor energie prináša aj zvukovú izoláciu a predlžuje životnosť objektu
Lamela z minerálnej vlny s povrchovou úpravou a zrezanými hranami
Nevykurované skladovacie priestory, pivnice, otvorené podzemné garáže a parkoviská sú najčastejšie neizolované a nevykurované, co spôsobuje prestup studeného vzduchu smerom do vyšších vykurovaných poschodí.
Nová správa o udržateľnosti spoločnosti Knauf Insulation zaznamenáva úspechy
Od roku 2010 spoločnosť Knauf Insulation znížila objem odpadu z výroby smerujúceho na skládky takmer o 50%, znížila svoju spotrebu energií o 14% a redukovala emisie CO2o 12%. Tieto čísla uvádza správa o udržateľnosti za rok 2014, ktorú je možné stiahnuť.
Úspora zateplením bola dokázaná v reálnych podmienkach
Projekt porovnania energetickej efektívnosti budov na reálnych domoch. Výsledky dokázali, že zateplenie rodinného domu znížilo náklady na jeho vykurovanie až o 46 %.